POS & Touch Monitor

ZKTECO: 15" POS (ZKT 102050)
Price: 3700 ILS